Promeritum d.o.o.

Zrinsko-frankopanska 21 | 10430 Samobor | Hrvatska (Croatia)

Tel: +385 1 3498 279 | Mob.: +385 99 337 66 22 | +385 99 337 66 44 (elektro)

OIB: 17136294042 | promeritum@promeritum.hr | www.promeritum.hr

Naziv banke/Bank name: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Sjedište banke/Bank address: Jadrnaski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska (Croatia)

SWIFT/BIC: ESBCHR22 | IBAN: HR2124020061100724319

Promeritum d.o.o upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu po matičnom broju upisa: 080623972, OIB: 17136294042. 

Temeljni kapital društva 20.000,00 kn, uplaćen je u cijelosti. Društvo zastupa: Tomislav Ivir, direktor

Promeritum d.o.o.

Zrinsko-frankopanska 21 | 10430 Samobor | Hrvatska (Croatia)

Tel: +385 1 3498 279 | Mob.: +385 99 337 66 22

OIB: 17136294042 | promeritum@promeritum.hr | www.promeritum.hr

Naziv banke/Bank name: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Sjedište banke/Bank address: Jadrnaski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska (Croatia)

SWIFT/BIC: ESBCHR22 | IBAN: HR2124020061100724319

Promeritum d.o.o upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu po matičnom broju upisa: 080623972, OIB: 17136294042. 

Temeljni kapital društva 20.000,00 kn, uplaćen je u cijelosti. Društvo zastupa: Tomislav Ivir, direktor